Semináře

Problém chybějících hodnot v datech a jak ho (ne)řešit

8. 10. 2015
14:00, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na čtvrteční seminář, kde vystoupí

IVAN PETRÚŠEK ze Sociologického ústavu AV ČR

s přednáškou

Problém chybějících hodnot v datech a jak ho (ne)řešit

Přednáška bude úvodem do problematiky chybějících hodnot jako všudypřítomného fenoménu ve společenskovědních datech. Na začátku přednášky bude krátce představena nezbytná teorie chybějících hodnot (zejména koncept tzv. mechanismů chybějících hodnot). Většina přednášky už bude věnována technikám, jak se s tímto problémem vypořádat. Nejdříve se zaměříme na metody založené na vynechávání případů s chybějícími hodnotami z věcné analýzy. Dále budou ukázány metody založené na nahrazování chybějících hodnot. V této části budou představeny nejen metody, u kterých dochází k nahrazování každé chybějící hodnoty jednou hodnotou (aritmetickým průměrem, prostřednictvím regrese atd.), ale také metody, u kterých je každý scházející údaj nahrazován vícerými hodnotami současně. U každé z představených technik budou na praktických příkladech vysvětlena její slabá a silná místa. Použití nevhodné metody totiž může významně ovlivnit výsledky realizovaných analýz a závěry vědeckého zkoumání.