Semináře

Projekt Qualitas – sociologicko-fyziologický výzkum životního stylu

13. 12. 2018
v 13:30 hodin, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Na semináři budou představeny první výsledky multidisciplinárního projektu zaměřeného na výzkum zdraví a sociálních nerovností ve zdraví Qualitas – Strategie AV21.

V rámci Strategie AV21 spojili své síly odborníci ze Sociologického ústavu AV ČR, Fyziologického ústavu AV ČR a IKEM a získali tak unikátní data zahrnující jak klíčové stratifikační ukazatele, tak celkovou informaci o zdravotním stavu jedince.

Na semináři vystoupí Dana Hamplová ze Sociologického ústavu AV ČR a Tomáš Mráček a Martin Sládek z Fyziologického ústavu AV ČR. Dana Hamplová projekt představí a přiblíží problematiku sociálních nerovností ve zdraví. Dr. Mráček se bude zabývat významem genetické informace (haplotypů). Dr. Sládek  se bude věnovat chronotypu a tzv. sociálnímu jet-legu, který je výsledkem nesouladu mezi biologickým a sociálním časem.

 

Konání semináře je finančně podpořeno programem Qualitas řešeného v rámci Strategie AV21.

 

Seminář bude probíhat v češtině a není třeba se předem registrovat.