Konference

RECON Midterm Conference, Prague, 9-10 October 2009

30. 9. 2009

Hotel Diplomat, Prague

 

Konference RECON v Praze je koncipována jako prezentace dosavadních výsledků výzkumu projektu, který se v současné chvíli nachází ve své polovině. Cílem projektu RECON je objasnit, zda je demokracie možná za podmínek pluralismu, diverzity a komplexního víceúrovňového vládnutí, a to s ohledem na výzvy, kterým demokracie čelí v Evropské unii i v jednotlivých členských státech. Konference má zapojit účastníky do podnětných diskuzí o teoretických modelech, na nichž je projekt založen.

První den bude věnován klíčovým projevům na každý ze tří modelů projektu RECON a skupinovým diskuzím na tyto modely, které budou směřovat nejen k jejich podrobnému prozkoumání, ale i k prezentaci prvotních závěrů. Konference je určena badatelům z akademické, politické a občanské společnosti, stejně jako široké veřejnosti. Mezi potvrzené účastníky konference, kteří přednesou klíčové referáty, patří Giandomenico Majone, Rainer Schmalz-Bruns a Hauke Brunkhorst.

Druhý den budou probíhat paralelní tématické diskuse členěné podle tematických celků projektu, zabývající se poznatky z probíhajícího výzkumu, posuzováním současného stavu výzkumu, stejně jako stanovením budoucích plánů na druhou polovinu projektu. Na závěrečném plenárním jednání budou prezentovány závěry z jednotlivých paralelních tématických debat a budou projednány a navrženy obecné postupy pro budoucí směřování projektu.

 

Pro více informací navštivte: www.reconproject.eu

Podrobně k tématu cílů RECON projektu viz: research objectives of RECON.

Připojené obrázky