Semináře

Romské migrace z České republiky do západních států a jejich specifika

7. 6. 2018
v 16:00 hodin, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Přednášející se soustředí obecně na charakteristické rysy romských migrací, na jejich cílové destinace a zejména na migraci do Kanady, kterou studoval nejpodrobněji. Vzhledem k tomu, že romské cílové destinace se nijak výrazně neliší od destinací jiných skupin ze střední a východní Evropy, nabízí se i určité srovnání, které ukazuje, že romské migrace nejsou tak specifické, jak by se na první pohled mohlo zdát.

 

Zdeněk Uherek je ředitel Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, člen České komise pro UNESCO a koordinátor programu MOST v ČR, člen předsednictva NAIRS (Network of Academic Institutions in Romani Studies), místopředseda České asociace pro sociální antropologii a šéfredaktor časopisu Cargo, člen Royal Anthropological Institute, člen redakční rady časopisu Urbanities a dalších zahraničních časopisů. Specializuje se na antropologii města, migrace, antropologii Evropy, krajanská a romská studia.