Semináře
22. 11. 2018
v 16:00 hodin, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Záměrem prezentace je seznámit posluchače se scientometrií jako s prudce se rozvíjející společenskou vědou. A to zvláště díky inovativnímu používání kvantitativních metod a způsobům prezentace výsledků vědecké práce (např. nástroje analýzy a mapování vědy mohou být šířeny volně jako programy k užívání). Předmětem disciplíny jsou pak právě i kontroverzní bibliometrické indexy (impakt faktor, h-index, altmetrics, aj.) a systémové efekty způsobené nevhodnou implementací metrik v recenzních řízeních a vědecké politice.  V průběhu prezentace bude zdůrazněno, že je proto nezbytné rozlišovat mezi scientometrií jako disciplínou a praxí. To je instruktivní nejen pro pohyb v současné vědě, ale i pro metodologický vývoj sociologie. Zvláště proto, že scientometrie využívá digitalizace vědy a nepracuje se sociologickými artefakty jako „populace“, „diskurs“ aj. Díky orientaci na citační sítě mohou nové nástroje kvantitativní analýzy sloužit k sebe-lokalizaci vědce v systému, spíše než aby něco vypovídaly o „vědcích“, či „vědě“. V závěru příspěvku budou formulovány důsledky scientometrie pro sociologii.

 

Jiří Bureš je doktorandem na Institutu sociologických studií FSV UK. Pracuje na disertační práci konfrontující přístupy Niklase Luhmanna a Bruno Latoura. Rozvíjí vlastní teorii subsystémů v rámci teorie sociálních systémů. Je spoluzakladatelem neziskové organizaci Fakultní sociologie, z.s.

 

Seminář bude probíhat v češtině a není třeba se předem registrovat.

Sdílejte tuto stránku