Semináře

Seminář - "Česká účast v sociálně orientovaných výzkumných platformách"

30. 10. 2006

1.11. 2006 od 14:00 ve velké zasedací místnosti Technologického centra

Sociální platformy jsou konceptem ve stádiu zrodu. Jejich hlavní potenciál leží ve schopnosti propojit sféru výzkumu, konkrétní zařízení (nemocnice, azylové domy...), investory a politické činitele. Výzkum by tak měl odpovídat na konkrétní požadavky a zároveň by platformy měly poskytnout prostor k jeho financování i okamžité aplikaci.

Koncepci sociálních platforem už nějaký čas vyvíjejí a zkoušejí v regionu jižního Švédska, kde se zaměřují na témata stárnutí populace a migrace/integrace.

Cílem semináře bude prodiskutovat možná témata a nápady ke koncepci sociálních platforem, se kterými by Česká republika případně mohla vystoupit na bruselském semináři.

Národní kontakt pro 7.RP - Michal Pacvoň
Sociálně-ekonomické a humanitní vědy - Technologické centrum AV ČR
Rozvojová 135
165 02 Praha 6
tel. 234 006 110
fax. 220 922 698

Připojené odkazy