Semináře

Seminář Milana Hrubeše: (Re)Konstrukce významu ve veřejné diskusi: Od léčby Evropskou unií k evropskému vazalství?

24. 11. 2016
v 16:00 hodin zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na čtvrteční seminář, kde vystoupí

Jedno z hesel listopadu 1989 bylo „Zpět do Evropy“. Toto heslo mělo mnoho významů, které byly primárně spojovány s návratem do civilizovaného světa, do světa svobody, prosperity a demokracie. Tento svět reprezentovala Evropská unie (EU), do které Česká republika (ČR) vstoupila roku 2004. O více než 12 let později získává EU převážně jiný význam, který je spojován s pojmy jako diktát, omezení, přikazování apod. Otázkou, proč se tomu tak stalo, se téměř každý den zabývají političtí komentátoři, politici i řada organizací občanské společnosti. Cílem tohoto semináře je ukázat, že část odpovědi na otázku, proč se tomu tak stalo, spočívá v pochopení různých významů, které byly v souvislosti s EU a především v souvislosti se vstupem ČR do EU konstruovány ze strany politické reprezentace, která v době před referendem o vstupu ČR do EU dominovala veřejné diskusi o vztahu ČR a EU. Vrátíme se tedy pár let před referendum o vstupu ČR do EU, abychom se podívali, jaký význam vstupu ČR do EU byl různými aktéry veřejné diskuse konstruován. Podíváme se, jak se různé významy formovaly a proměňovaly ve vztahu k postupujícímu integračnímu procesu až do doby těsně před referendem o vstupu ČR do EU, kdy se ve veřejném diskursu objevují dva dominantní významy: vstup do EU jakožto všelék a vstup do EU jakožto vazalství. Na závěr se zaměříme na tyto dva dominantní významy a jejich možnou roli ve formování diskursu o ČR a EU po roce 2004 a důsledky, které tyto významy mohou mít na naše jednání. Zároveň s tím otevřeme otázku, zda je možné zahájit jinou diskusi o EU než tu, která vychází ze zmíněných dominantních významů, jež formovaly diskurs o vztahu ČR a EU.

 

Milan Hrubeš přednáší na katedře politologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Mezi jeho výzkumné zájmy patří analýza politického jazyka, sociálních hnutí, především pak rámování sociálních hnutí, kolektivního jednání a politické mobilizace.