Semináře

Seminář: Nejnovější trendy ve výzkumu korupce: Čím může výzkum přispět k protikorupční politice?

20. 11. 2007

Středa 28. listopadu 2007, 9:00 – 15:20 hod, v prostorách Amerického centra Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze

Korupce je jedním z nejvážnějších problémů, s nimiž se Česká republika a další demokratické země světa potýkají. Negativně ovlivňuje nejenom hospodářskou výkonnost a kvalitu demokracie, nýbrž celou společenskou strukturu. Strategie a návrhy zaměřené na efektivní potírání korupce ale bývají často dosti vzdálené akademickému bádání, jakým je například nový výzkum příčin korupce, zjišťování jejích rozměrů a vazeb na další společenské jevy jako je důvěra či nerovnost. Bez přispění výzkumu může chabě koncipovaná protikorupční politika vzbuzovat falešné naděje a vyústit v neschopnost řešit skutečné příčiny problému. Z tohoto důvodu má takový význam vést akademiky a politiky k aktivnímu dialogu.

 

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na seminář na téma „Nejnovější trendy ve výzkumu korupce: Čím může výzkum přispět k protikorupční politice?“, v jehož rámci se seznámíte s nejnovějšími trendy protikorupčního výzkumu.

 

Cílem pořádaného semináře je vytvořit fórum, na němž budou moci přední odborníci představit nejnovější poznatky na poli výzkumu zabývajícího se korupcí a kde si budou moci vyměňovat názory i nejlepší praxe v oblasti protikorupční politiky.

 

Seminář, který je spolupořádán Institutem pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA), Americkým centrem při Velvyslanectví Spojených států amerických v České republice a Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., se uskuteční v Americkém centru dne 28. listopadu od 9:00 do 15:20 hodin. S příspěvky vystoupí čeští i zahraniční vědci, zástupci nevládních organizací a političtí specialisté.

 

Seminář je určen pro přední představitele soukromého a veřejného sektoru, nevládní organizace, zástupce sdělovacích prostředků, studenty, vědecké pracovníky a celou řadu dalších. Po každém příspěvku v trvání 20-30 minut bude následovat diskuse, jejíž součástí budou otázky a odpovědi účastníků konference. Tlumočení z češtiny do angličtiny a zpět je zajištěno. Kapacita sálu je omezená, proto se prosím registrujte co nejdříve u Blanky Javorové, a to buď telefonicky na čísle.: +420 222 220 678, mobilu: +420 723 436 201, nebo emailem na blanka.javorova@isea-cz.org.

 

Potvrzená účast:

Fredrik Galtung, generální ředitel Tiri, Londýn
Jan Hanousek, vedoucí vědecký pracovník a profesor, CERGE-EI, Praha
Petr Matějů, profesor sociologie, Sociologický ústav, Praha
David Ondračka, projektový manažer, Transparency International, Česká republika
Michael Smith, výzkumný pracovník, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a ISEA
Antonín Švach, vedoucí Analytického oddělení Ministerstva spravedlnosti České republiky
Eric Uslaner, profesor politických věd, University of Maryland-College Park

 

Program

8:30 – 9:00 Registrace

9:00 – 9:10 Přivítání
Richard W. Graber, velvyslanec, Velvyslanectví USA v Praze

9:10 – 9:15 Úvodní poznámky
Michael Smith, ISEA a Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha

9:15 – 9:45 Budování občanské bezúhonnosti jako protikorupční strategie
Fredrik Galtung, Tiri

9:45 – 10:00 Diskuse

10:00 – 10:30 Důvěra a korupce v přechodném období
Eric Uslaner, University of Maryland-College Park

10:30 – 10:45 Diskuse

10:45 – 11:00 Přestávka - občerstvení

11:00 – 11:30 Vnímání korupce a zkušenosti s korupcí v České republice: Čemu se můžeme naučit pro potřeby protikorupční politiky?
Michael Smith, Petr Matějů a Petr Soukup, ISEA a Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.,Praha
11:30 – 11:45 Diskuse

11:45 – 12:45 Oběd a tisková konference

12:45 – 13:15 Daňové úniky a šedá ekonomika v České republice
Jan Hanousek, CERGE-EI
13:15 – 13:30 Diskuse

13:30 – 13:45 Konflikt zájmů a protikorupční politika v České republice
Antonín Švach, Ministerstvo spravedlnosti České republiky

13:45 – 14:00 Diskuse

14:00 – 14:20 Poznámky ke směřování české protikorupční politiky
David Ondračka, Transparency International, Česká republika
14:20 – 15:20 Diskuse a závěry

Připojené informace