Semináře

Seminář o plýtvání potravinami

8. 11. 2016
17:30, Klub FAMU (Smetanovo nábřeží 2, Praha 2)

Plýtvání potravinami je důležité společenské téma, které zasahuje nejen do každodenního života spotřebitelů, ale je problematické i na úrovni globální spotřeby, distribuce a produkce. Chcete se dozvědět více o tomto problému?

Autor fotografie Brian Finke, uveřejněno pro http://www.nationalgeographic.com/magazine/2016/03/global-food-waste-statistics/

Přijďte se podívat na seminář pořádaný Centrem pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., v rámci Strategie AV21 - Potraviny pro budoucnost - http://www.potravinyav21.cz/.

Tématem nás budou provázet garboložka Lenka Brunclíková, která posluchače seznámí se svým výzkumem plýtvání a odpadů, a Anna Strejcová z iniciativy Zachraň jídlo, která se zaměří na problému křivé zeleniny. Celé setkání završíme promítáním dokumentu 10 miliard – co máme na talíři?, týkající se potravinové bezpečnosti a produkce potravin.

Vystoupí:

Lenka Brunclíková (Katedra antropologie FF ZČU)

Anna Strejcová (Zachraň jídlo)

Promítání dokumentu:

10 miliard - co máte na talíři? http://www.csfd.cz/film/413503-10-miliard-taliru/prehled/

Událost můžete sledovat na Facebooku (https://www.facebook.com/events/1333385203372227/) nebo své dotazy směřujte přímo na email jarmila.pilecka@soc.cas.cz