Semináře

Seminář Ondřeje Císaře: Sociální hnutí a politický protest po roce 1989: Inventura a perspektivy jednoho výzkumného směru

20. 10. 2016
v 16:00 hodin zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na čtvrteční seminář, kde vystoupí

Ondřej Císař: Sociální hnutí a politický protest po roce 1989: Inventura a perspektivy jednoho výzkumného směru

 

 Cílem tohoto semináře je ukázat, co přinesl výzkum sociálních hnutí a politického protestu v České republice a postkomunistické Evropě a co nám může říct o fungování demokracie v těchto zemích. Dokáže vypovídat i o jiných věcech, nebo se – jak kdosi poznamenal – jedná o „ztracené téma“? Podle některých názorů v postkomunistických zemích sociální hnutí a jejich organizace totiž nejsou nijak důležité. Na základě tohoto argumentu je ale nepochopitelné, proč se postupně se konsolidující neliberální režimy, např. v Maďarsku nebo Rusku, dlouhodobě snaží o vytváření překážek jejich fungování. V perspektivě současných teoretických východisek prezentace rozliší různé podoby aktivismu a dále se na základě vlastních výzkumných výsledků zaměří na hlavní témata minulého i současného výzkumu. V prvním případě půjde především o samotnou otázku síly občanské společnosti a sítí aktérů, které ji tvoří, a dále o otázku efektu transnacionálních a mezinárodních vlivů na domácí sítě sociálních hnutí. Ve druhém případě se prezentace zaměří na současná témata výzkumu hnutí a protestu, který se dnes ubírá směrem k zahrnutí volebního chování a politických stran na jedné straně a sociálněekonomických aspektů na straně druhé. Jak lze na existujících výsledcích stavět v budoucnosti a proč to vlastně dělat? To jsou hlavní otázky tohoto semináře.

 

Ondřej Císař přednáší na Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Působí také v Sociologickém ústavu Akademie věd, kde je šéfredaktorem českého vydání Sociologického časopisu/Czech Sociological Review. V současné době se zabývá proměnami demokracie a vztahy stranické politiky a mimostranické politické mobilizace.