Semináře

Seminář: Rovnost nezná hranice

20. 6. 2016
od 15.00 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1

Seminář Rovnost nezná hranice pořádá u příležitosti Mezinárodního dne rovnosti žen a mužů a Mezinárodního dne uprchlíků Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., v rámci Strategie AV 21 "Globální konflikty a lokální souvislosti" ve spolupráci s Českou ženskou lobby.

Seminář se zaměří na genderové souvislosti migrace a konkrétně na otázky, jakým způsobem migrace a útěk před válečným konfliktem ovlivňuje každodenní prožívání a proměny genderových vzorců a norem maskulinity a femininity ve vztahu k institucím azylové a migrační politiky. V panelové diskusi budou pozvaní hosté diskutovat o současném vývoji migrační politiky a postojů majoritní společnosti k migrantům, k válečným konfliktům a o sporech, v nichž jsou práva žen snadno instrumentalizována pro nacionálně hegemonní cíle.

Pozvánka s programem je ke stažení zde

Plný program včetně abstraktů naleznete zde.

Vědci / vědkyně: