Semináře

Semináře SoÚ - jaro 2004

16. 2. 2004

Zveme vážené kolegy, kolegyně a veřejnost k účasti na čtvrtečních seminářích v Sociologickém ústavu, které organizujeme s podporou projektu K9058117.

SEMINÁŘE ÚNOR – ČERVEN 2004

Autoři témat seminářů jsou jak pracovníci ústavu tak
i hosté ústavu. Prezentují výsledky individuálního i týmového bádání
jako základ ke kritické debatě, ale také pro informaci, poučení a
inspiraci.

4. března

Tomáš Katrňák, Martin Kreidl a Laura Fónadová: Proměna manželské volby
v novém sociálním kontextu ? Vývoj vzdělanostní homogamie v české
společnosti v letech 1988 až 2000.

18. března

Jana Chaloupková: Dělba práce v současných českých domácnostech

1. dubna

Hana Maříková: Otcové na rodičovské dovolené

15. dubna

Michal Illner a kolektiv: Evropský veřejný prostor a jeho monitoring

29. dubna

Paul Hendrik Möller : Measuring Health-Related Quality of Life: A Comparison between People Living with AIDS and Police on Active Duty

13. května

Lisa Pohlman: Political Attitude Formation in Post-Communist Europe: The Role of Values and Elite Influence in the Czech Republic and Slovakia

20. května

Jana Stachová: Občanská společnost v regionálním kontextu

Semináře se konají vždy ve čtvrtek ve 14 hodin. I v tomto semestru
ještě mimořádně v zasedací místnosti Ústavu dějin umění v Husově ulici
4, v 1. patře, v místnosti č. 117.

Organizace jarních seminářů v roce 2004: Zdenka Vajdová

tel. 222220728, fax 222220143, e-mail: vajdova@soc.cas.cz