Semináře
25. 3. 2007

Seminář se koná dne 11. dubna 2007 od 9 do 12 hodin na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, budova C, místnost 081.

Analyticko-koncepční odbor Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář k problematice vzdělanostních nerovností pořádaný v rámci přípravy Bílé knihy terciárního vzdělávání:

 

Vzdělanostní nerovnosti - Co (ne)víme a co (ne)děláme

který MŠMT pořádá ve spolupráci s Oddělením sociologie vzdělání a stratifikace Sociologického ústavu AVČR.

Seminář se koná dne 11. dubna 2007 od 9 do 12 hodin na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, budova C, místnost 081.

Diskusi k problematice uvedou hlavní řečníci semináře Adrian E. Raftery (profesor statistiky a sociologie na Washingtonské univerzitě v Seattlu) a Samuel R. Lucas (profesor sociologie na Kalifornské univerzitě v Berkeley), kteří svými pracemi výrazně ovlivnili jak výzkum sociálních nerovností v šancích na vzdělání tak úvahy o efektivních strategiích řešení tohoto problému. Na vystoupení zahraničních hostů naváže Petr Matějů, ředitel Analyticko-koncepčního odboru MŠMT a vedoucí Oddělení sociologie vzdělání a stratifikace Sociologického ústavu AVČR.

 

Program:

9:00 – 10:30 - Hlavní příspěvky

Adrian E. Raftery: Maximally Maintained Inequality and Educational Inequality in the Czech Republic
Samuel R. Lucas: On Pre-empting Effectively Maintained Inequality: Reflections for Czech Republic Education Reform
Petr Matějů a Michael Lee Smith: How Educational Systems Shape Educational Aspirations: Czech Republic in a Comparative Perspective.

10:30 – 10:45 Přestávka na kávu a občerstvení
10:45 – 12:00 Diskuse

• Diskusi uvedou Pavla Polechová, Jana Straková a Arnošt Veselý reflexí současného stavu řešení problematiky vzdělanostních nerovností v ČR

Hlavní příspěvky budou předneseny v angličtině s tlumočením do češtiny, diskuse bude vedena v češtině i v angličtině s tlumočením. Prosíme o potvrzení účasti e-mailem na adresu alena.lisova@msmt.cz nebo telefonem na 257193639.

Sdílejte tuto stránku