Semináře
26. 9. 2014
18:00 hod., Kavárna Potrvá, Srbská 2, 160 00 Praha 6 – Dejvice

„Může si za to sama, jak se obléká, jak mluví, vybízela k tomu, je to její vina. Chudáci muži, kteří za to nesou důsledky, nemůžou si pomoct, je to jejich přirozenost.“

ONLINE PŘENOS z debaty bude probíhat 26. 9. 2014 od 18:00 na stránkách zde: http://www.zenyaveda.cz/o-projektu/2381-co-delame/online-prenos-debaty-s...

Sex ji kouká z očí, aneb o čem se v akademické sféře nemluví

Sex jí kouká z očí aneb o čem se v akademické sféře nemluví

Noc vědců a vědkyň 2014

přednáška / diskuze

Potvrdit účast a sledovat diskuze k tématu můžete na Facebook event stránce zde, nebo si přčtěte detaily na webu NKC - ženy a věda. 

Přestože sexuální a genderově motivované obtěžování bývá často spojováno se sexem a sexualitou, o sex v něm až tak moc nejde. Americká právnička Catherine MacKinnon, jej definovala jako projev mocenského útlaku žen ze strany mužů, jehož prostřednictvím uplatňují muži dominanci nad ženami a udržují je tak v podřízené pozici.

Je těžké si představit, že se sexuálního a genderového obtěžování mohou dopouštět vědci/vědkyně či vysokoškolští pedagogové či pedagožky. Výzkumy však ukazují, že ani akademické prostředí není imunní.

Kdo je obětí a kdo iniciátorem obtěžování? Skutečně tkví problém ve svádivých studentkách? Mohou si za sexuální obtěžování ženy samy? Jaké jsou možnosti řešení? Jakým způsobem se toto chování reprodukuje a stává se neviditelným a obecně přijímaným?

Přijďte diskutovat s  našimi hosty!  

Vystupující:

  • Mgr. Miroslav Jašurek, FF a FSV UK
  • PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., PedF UK
  • Mgr. Ľubica Kobová, MA, PhD., FHS UK
  • Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D., FJFI ČVUT
  • Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, FHS UK
  • ​PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D., FF ZČU se kvůli nemoci bohužel účastnit nebude

 

Pořadatel: Národní kontaktní centrum - ženy a věda
Kontakt: Simona Pecková, simona.peckova@soc.cas.cz

Sdílejte tuto stránku