Semináře

Sexuální násilí a marginalizované skupiny v ČR

24. 4. 2014
14:00, zasedací místnost Filozofického ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na čtvrteční seminář, kde vystoupí

PETRA KUTÁLKOVÁ z organizace La Strada Česká Republika s přednáškou

Sexuální násilí a marginalizované skupiny v ČR

Cílem odborného zájmu autorky a taktéž jejího příspěvku bude problematika sexuálního násilí v ČR. Konkrétně se zaměří na oblast možné pomoci obětem sexuálního násilí a ukáže specifika přístupu ke spravedlnosti při práci s marginalizovanými skupinami. Přednáška se bude snažit hledat odpovědi na metodologické výzvy, které přináší výzkum lidí majících zkušenosti s traumatickým zážitkem.

Prezentace vychází z publikace Sexuální násilí. Proč se nikdo neptá?, jehož editorkami jsou Petra Kutálková a Ľubica Kobová a kterou právě vydává organizace In-IUSTITIA, o.p.s. Přednášející se ve své prezentaci bude rovněž opírat o své zkušenosti z praxe sociální pracovnice, kdy přichází do kontaktu s lidmi, kteří mají zkušenosti se sexuálním násilím. 

Publikace bude k dispozici zdarma pro zájemce a zájemkyně z řad zúčastněných.