Semináře
29. 10. 2020
v 16:00 hodin, ONLINE

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Společenská důvěra je považována za jeden z klíčových prvků fungující demokratické společnosti. Ještě výraznější roli hraje během krize, kdy je pro její řešení zásadní, aby lidé důvěřovali jak institucím, tak sobě navzájem. Obvykle bývá důvěra zkoumána z hlediska její míry a vývoje. V tomto příspěvku ovšem přinášíme neobvyklý pohled na strukturu vztahů mezi jednotlivými složkami důvěry během pandemie COVID-19. Zkoumáme, jaký typ důvěry je centrální vůči jejím ostatním složkám a zprostředkovává tak vztah mezi institucionální a sociální důvěrou. Z reprezentativních dat pro ČR sbíraných v květnu 2020 vyplývá, že centrálnější pozici v síti zaujímají ty instituce, které bezprostředně řeší krizi. Výsledky naznačují, že vnitřní struktura důvěry je závislá na aktuálním společenském kontextu a její klíčové prvky se mohou v čase měnit.

Příspěvek vychází z článku The Network Structure of Trust in the COVID-19 Pandemic přijatého k publikaci v časopise European Societies.

Paulína Tabery je odbornou pracovnicí Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., a vedoucí Centra pro výzkum veřejného mínění. Mezi její výzkumné zájmy patří zkoumání role interpersonální a mediální komunikace v procesu formování veřejného mínění, zkoumání názorového vůdcovství, metodologie výběrových šetření, testování nástrojů dotazování a kvality dat.

Matouš Pilnáček je odborným pracovníkem Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., a pracuje v oddělení Centrum pro výzkum veřejného mínění. Zároveň studuje doktorský program sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Mezi jeho výzkumné zájmy patří problematika volebních modelů, metodologie výběrových šetření, testování nástrojů dotazování a propojování různých zdrojů dat.

 

Online semináře jsou organizovány přes službu Zoom. Je nutná registrace pro zaslání přístupových údajů. Odkaz na registraci naleznete ZDE

Sdílejte tuto stránku