Semináře
11. 4. 2024
ve 14:00 hodin, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. si vás dovoluje pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Soužití lidí a hub: vícedruhové spolupráce, konflikty a ekonomiky

LUKÁŠ SENFT

Prezentace představuje část dizertačního výzkumu, který se zaměřuje na vztahy lidí s ekosystémy, jejichž zásadní součástí jsou houby. Konkrétně zkoumá způsoby, kterými stát a občanské spolky spravují lesní teritoria, dále činnosti, skrze něž sběračství a pěstování jedlých a na trhu obchodovatelných hub propojují ekonomický a biologický růst, a zároveň se věnuje přístupům k začleňování nelidských organismů do sociálních praxí a politických reprezentací. Výzkum se soustředí na způsoby, jimiž mohou interakce lidí a hub přispívat k utváření obecně sdílených statků (Ostrom, 2008), formovat mezidruhové vazby (Tsing, 2015) a začleňovat nelidské organismy do společenských praktik, které posilují potravinovou bezpečnost, environmentální udržitelnost a afektivní vazby mezi lidmi a ekosystémy (Puig de la Bella Casa, 2017).

Mgr. Lukáš Senft působí na Sociologickém ústavu AV ČR a dokončuje doktorské studium na FSV UK, obor Sociologie.

Seminář bude probíhat v češtině a není třeba se předem registrovat.

 

Sdílejte tuto stránku