Workshopy
9. 12. 2015
9:30-16:30, SOÚ (Jilská 1, Praha 1)

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. pořádá ve spolupráci s Katedrou sociologie FF UK a Mezinárodním politologickým ústavem MU workshop zaměřený na studium sociálních sítí.

Společnost a sítě: relační perspektiva v sociálních vědách

Jedná se o první setkání českých sociálních vědců a vědkyň, kteří se zabývají metodami a přístupy analýzy sociálních sítí (SNA). Hlavním cílem setkání je propojení doposud paradoxně izolovaných badatelů a sdílení jejich znalostí a zkušeností týkajících se různých aplikací SNA. Workshop se bude skládat z několika vybraných metodologických a/nebo tematických příspěvků o délce cca 20 minut s následnou diskuzí (10 min). Příspěvky proběhnou v rámci třech bloků oddělených přestávkou na obědi.

Program workshopu

9:30-9:40 Tomáš Diviák: Zahájení

(1) Egocentrické sítě (Moderuje: Petr Vašát)

9:40-10:00           Petr Vašát: Personální sítě bezdomovců: limity, možnosti, perspektivy
10:10-10:30         Jiří Šafr: Možnosti měření sociálního kapitálu pomocí pozičního generátoru

                              

(2) Sociocentrické sítě (Moderuje: Tomáš Diviák)

10:40-11:10         Daniel Sosna: Analýzy sítí v programu PAJEK
11:20-11:40         Jiří Navrátil: Regresní analýza a sítě
11:50-12:10         Tomáš Diviák: Ekvivalence a blokové modelování

12:20-12:50         Diskuse k dopolednímu bloku

13:00-14:00  Oběd

 (3) Sociální média a sémantické sítě (moderuje: Petr Ocelík)

14:00-14:20         Petr Lupač: Relační přístup ve výzkumu Internetu: chybějící tradice
14:30-14:50         Josef Šlerka: Blízkost fanoušků účtů na sociálních sítích jako cesta k pochopení jejich zájmů 15:00-15:20   Ondřej Hejnal: Propojení CAQDAS a SNA
15:30-15:50         Petr Ocelík: Diskurzivní sítě a obsahová analýza
16:00-16:30         Závěrečná diskuse a zakončení

Protože kapacita místa konání je omezená, prosíme jen vážné zájemce o prověření kapacity a případnou registraci na e-mail tomas.diviak@seznam.cz.

Sdílejte tuto stránku