Semináře
27. 3. 2014
14:00, Akademické konfereční centrum, Husova 4a, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na čtvrteční seminář, kde vystoupí

LENKA FORMÁNKOVÁ a ALENA KŘÍŽKOVÁ s přednáškou

Spolu, i když zvlášť - partnerství bez kohabitace v České republice

 

V Evropě v posledních čtyřiceti letech vzrůstá počet nových forem partnerství. K těm nejméně prozkoumaným patří právě intimní vztahy, kdy partneři nežijí ve společné domácnosti, ale „spolu, i když zvlášť“ (angl. termín Living apart together, LAT). Zatímco v zahraničí je fenoménu věnována stále větší pozornost, v České republice bylo partnerství spolu, i když zvlášť zkoumáno jen okrajově. Analýzy vztahů spolu, i když zvlášť se typicky dělí na ty interpretující je jako „nové formy partnerství“ oproti perspektivám vnímajícím partnerství spolu, i když zvlášť jako „fázi“ nikoliv jako formu vztahu. V předkládané prezentaci se zabýváme otázkami role partnerství bez kohabitace v kontextu životní a partnerské dráhy.

V analýze biografických biografií 11 párů se snažíme zachytit kontext, ve kterém tyto vztahy vznikají a jejich vývoj. Cílem výzkumu je zaměřit se na to, zda je partnerství spolu, i když zvlášť skutečně cestou hledání alternativ a dekonstrukcí tradičního chápání partnerských vtahů („vážný vztah“ = kohabitace). Zajímá nás postoj ke společenské normě, vymezování se vůči ní a vnitřní i vnější konflikt, který toto vymezování se přináší. Dále nás zajímá do jaké míry a do jaké fáze vztahu jde o vědomé rozhodnutí a jaké faktory toto rozhodnutí ovlivňují. V neposlední řadě se zaměřujeme na to, do jaké míry je partnerství spolu, i když zvlášť provázáno s životními událostmi které se udály v průběhu životní dráhy partnerů.

 

Videozáznam z akce:

https://www.youtube.com/watch?v=X4z3Wdy9hws&list=UUJEUfohl4Gm290XK115RXTw

 

Sdílejte tuto stránku