Semináře

Talentky sedm let poté

21. 5. 2015
14:00, AKC, Husova 4a, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na čtvrteční seminář, kde vystoupí

MARTA VOHLÍDALOVÁ ze Sociologického ústavu AV ČR

s přednáškou

seminare

Talentky sedm let poté

Autorka představí projekt, který v dlouhodobé perspektivě sledoval pracovní a životní dráhy mladých vědkyň. Kniha rozhovorů z tohoto projektu vyšla na konci roku 2014 pod názvem Rozehraná partie: Talentky sedm let poté.

Jakým způsobem se za posledních sedm let změnily životy, profesní i soukromé plány, cíle a představy mladých vědkyň?  Jaké měly tenkrát představy o svém životě a práci a jaká je dnešní realita? A jak reflektují proměnu vědeckého prostředí, které jsme v posledních letech svědky? S jakými problémy se na své pracovní cestě setkávají? Rozhovory sledující životní dráhy jednotlivých mladých vědkyň vypovídají mnohé o tom, jaké mají vědkyně v ČR podmínky pro budování vědecké kariéry a jakým způsobem se v ČR zachází s ženskými talenty ve vědě. Předznamenejme, že nejde o příliš veselý obrázek.

Související publikace: