Semináře

Teorie her a multiagentní modelování: ukázka řešení The Retirement Problem

17. 5. 2018
v 16:00 hodin, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

V úvodu příspěvku autor stručně představí teorii her a příbuzné pojmy jako např. mechanism design. Autor bude dále diskutovat možnosti využití teorie her v sociologii a její limity. Dále bude stručně představeno multiagentní modelování jako jedna z metodologií pro řešení problémů z oblasti teorie her.

Ve druhé části autor představí aktuálně probíhající Spring Complexity Challenge 2018, které se aktivně účastní. Seznámí posluchače s řešeným problémem, s vlastními otázkami, které si v rámci tohoto problému klade, a s vlastním řešením, ke kterému dospěl právě pomocí multiagentního modelování.

František Kalvas přednáší na Západočeské univerzitě v Plzni.