Konference

Tisková konference: Češi na trhu bydlení a jak řešit bytovou nouzi. Sociální bydlení jinak

24. 11. 2015
24. 11. 2015, 10:00, Akademické konferenční centrum (Husova 4a, Praha 1)

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na tiskovou konferenci k tématu „Češi na trhu bydlení a jak řešit bytovou nouzi. Sociální bydlení jinak“, která se uskuteční v úterý 24. 11. 2015 od 10:00 hodin v Akademickém konferenčním centru v Husově ulici 4a na Praze 1.

ČEŠI NA TRHU BYDLENÍ A JAK ŘEŠIT BYTOVOU NOUZI sociální bydlení jinak

Na tiskové konferenci budou představeny hlavní výsledky vědeckého projektu zaměřeného na hlubší pochopení nestability trhu bydlení, která do značné míry zapříčinila nedávnou globální finanční krizi. Mimo to na konferenci vystoupí zahraniční expert na problematiku sociálního bydlení Pascal De Decker z Belgie a Alena Vosáhlová z neziskové organizace Romodrom o.p.s. a konference se bude věnovat také nutnosti posílení významu nájemního bydlení, včetně bydlení sociálního, tedy aktuálním tématům vládní politiky.

Tiskovou konferenci pořádá oddělení Socioekonomie bydlení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., ve spolupráci s Národohospodářským ústavem AV ČR, v.v.i. Tlumočení a občerstvení je zajištěno. Věříme, že Vás téma tiskové konference zaujalo a těšíme se na setkání.

 

HLAVNÍ OTÁZKY TISKOVÉ KONFERENCE

• Jak se Češi rozhodují, když mají volit mezi nájemním a vlastnickým bydlením? Jaké jsou postoje Čechů k nájemnímu a vlastnickému bydlení? Jaké to může mít důsledky pro fungování trhu bydlení, volí-li téměř všichni koupi vlastního bydlení?
• Jak Češi pomáhají svým dětem při pořízení bydlení? Jak Češi ovlivňují rozhodování svých dětí na trhu bydlení? Kdo si nemyslí, že nájem je vyhazování peněz z okna?
• Jak můžeme posílit jistotu, bezpečí a dlouhodobost nájemního bydlení? Může sociální bydlení existovat bez složitého systému založeného na čekacích listinách a přidělování obecních bytů? Jak co nejlépe využít byty, které již stojí?
• Jak lépe zapojit do sociálního bydlení soukromé pronajímatele? Jaké jsou zkušenosti ze zahraničí?

Kdy:

24. 11. 2015, 10:00 – 12:30 hodin

Kde:

Akademické konferenční centrum
Husova 4a, 110 000 Praha 1
Další informace: Martina Mikeszová
e-mail: martina.mikeszova@soc.cas.cz
tel.: 604 351 799

Pořádá:

Oddělení Socioekonomie bydlení
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Jilská 1, 110 00 Praha 1
seb.soc.cas.cz

Připojené soubory