Konference

Tisková konference České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti

1. 3. 2006

Tisková konference se koná u příležitosti představení nové stejnojmenné publikace kolektivu autorů z oddělení Centrum pro výzkum veřejného mínění.

Sociologický ústav AV ČR – Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) pořádá tiskovou konferenci na téma: České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti. TK se koná 2. března 2006 od 10 hodin v budově SOÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, v zasedací místnosti ve II. patře, č. dv. 207.

Srdečně zveme všechny zájemce z řad pracovníků SOÚ AV ČR i odbornou veřejnost.