Konference

Tisková konference - Mají děti vysokoškoláků „lepší“ život?, prezentace výsledků výzkumu SOÚ AV ČR, v.v.i.

27. 1. 2011

1. 2. 2010 od 10.00 v Akademickém konferenčním centru (AKC), Husova 4a, Praha 1

Alarmující výsledky českých žáků v testech čtenářské gramotnosti PISA 2009 na konci minulého roku opět rozvířily debatu o kvalitě vzdělávání. V Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., se problematice rodinného zázemí, vzdělávání a jeho vlivu na životní šance věnovala v posledních letech skupina expertů pod vedením PhDr. Jiřího Šafra, Ph.D., z oddělení Studia sociální struktury. Tento tým v současnosti ukončil práci na projektu „Sdílení hodnot“ (MŠMT 2006-2010) zaměřeném na kulturní nerovnosti.

V jeho rámci se ve spolupráci se společností Synovate, s.r.o., rovněž uskutečnil zcela aktuální výzkum „Rodiče a výchova 2010“ sledující rozdíly ve vzdělanostních aspiracích, kulturním kapitálu a trávení volného času dětí.

Na tiskové konferenci budou prezentovány závěry aktuálního výzkumu i dlouhodobější poznatky.

 

Na tiskové konferenci vystoupí:

PhDr. Jiří Šafr, Ph.D. – Mechanismy mezigenerační reprodukce sociálního statusu a cesty k úspěchu dnešních třicátníků – Husákových dětí

PhDr. Eva Veisová, Ph.D. – závěry výzkumu Rodiče a výchova 2010

Mgr. Kateřina Vojtíšková – hlavní zjištění z kvalitativní studie na základních školách

Na konferenci budou také mimo jiné diskutovány tyto otázky:

Je vzdělávání jako jeden z faktorů životního úspěchu záležitostí školy nebo rodičů?

Nakolik mají rodiče šanci ovlivnit životní směřování a úspěch svých potomků?

Jak ovlivňuje sociální postavení rodičů školní úspěch dětí a volbu střední školy?

Jaké podmínky mohou pomoci znevýhodněným studentům?

Může rozvoj čtenářství a mimoškolních aktivit napomoci budoucímu úspěchu dnešních dětí?

Jak rodinné zázemí ovlivňuje volnočasové aktivity dětí?

 

Kontakt: PhDr. Jiří Šafr, Ph.D. – jiri.safr@soc.cas.cz a http://sdilenihodnot.soc.cas.cz.

Účast prosím potvrďte na adrese michaela.vojtkova@soc.cas.cz nebo telefonicky na čísle 777 068 338.

Připojené soubory