Konference

Tisková konference - Voliči a volby

1. 2. 2008

ve čtvrtek 14. 2. 2008 v 10:00 v místnosti 108, Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Odbor mediální komunikace AV ČR si vás dovoluji pozvat

 

na prezentaci publikace

 

VOLIČI A VOLBY

 

ve čtvrtek 14. 2. 2008, v 10:00 v místnosti 108, Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

U příležitosti vydání publikace Voliči a volby 2006 odborníků z řad Sociologického ústavu AV ČR bychom rádi prezentovali její obsah a nechali její autory Tomáše Lebedu, Lukáše Linka, Pata Lyonse a Kláru Vlachovou, aby Vám osobně zodpověděli vaše dotazy.

Kniha Voliči a volby 2006 je první publikací svého druhu, která detailně analyzuje volební chování, v tomto případě ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2006. Autoři v ní zkoumají, které skupiny občanů a proč se voleb zúčastnily a proč se rozhodly právě pro ty strany, které volily. Hledají motivační zdroje a příčiny jednotlivých volebních rozhodnutí. Autorský tým vystavěl své analýzy převážně na základě unikátního akademického výzkumu, přičemž využil teoretickou i metodologickou výbavu soudobé politologie a sociologie. Kniha nabízí pohled na volební rozhodnutí z hlediska role sociální třídy, stranické identifikace, volebních témat a osobností předsedů stran. Věnuje se specifikám nerozhodnutých voličů, mapuje dopady působení volebního systému a analyzuje roli předvolebních výzkumů volebních preferencí.

 

Kontakt:

 

PhDr. Veronika Kratochvílová, Odbor mediální komunikace AV ČR, e‑mail: vkratochvilova@kav.cas.cz , tel. 221 403 405

Mgr. Michaela Vojtková, Tiskové a ediční oddělení, Sociologický ústav AV ČR, v. v .i. e‑mail: Michaela.Vojtkova@soc.cas.cz, tel. 221 183 596

Připojené informace