Semináře
24. 11. 2022
ve 13.30, HYBRIDNÍ - místnost 207, Jilská 1, Praha 1 a ZOOM

Sociologický ústav si Vás dovoluje pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů:

Třídní schema Daniela Oesche

Daniel Oesch z Institutu sociálních studií na univerzitě v Lausanne se již přes dvacet let věnuje zkoumání sociálních tříd. Původním vzděláním je politolog a sociolog práce a zabýval se například postavením jedinců na trhu práce, podílem na činnosti odborů a účastí v systémech penzijního pojištění. Zřejmě tak se dostal k otázkám, jak vymezit a popsat společenské skupiny, které ve sledovaných oblastech vykazují podobné postoje a strategie. Navázal na koncept EGP, který ovšem má kořeny ve Velké Británii v 70. letech 20. století a v kontextu soudobé evropské empirické sociologie čelí opakovaně snahám o revizi, aktualizaci a verifikaci na soudobých datech. Kromě možnosti elegantně prezentovat a testovat své vlastní hypotézy nabídl Daniel Oesch vytvořením komplexního třídního schématu svým kolegům praktický stratifikační nástroj.

PhDr. Pavla Bergmannová vystudovala obory logika a sociologie na FF UK v Praze. Pracovala v SoÚ AV ČR v týmu sociální stratifikace a v týmu ekonomické sociologie. Věnovala se především příjmovým a vzdělanostním nerovnostem. V ÚIV pracovala v analytickém oddělení s daty mezinárodních výzkumů zjišťování výsledků vzdělávání. V Středisku vzdělávací politiky PedF UK v Praze měla na starosti mezinárodní a regionální analýzy vzdělávacích systémů a trhů práce. T.č. je sociologem na volné noze.

Přednáška vznikla v rámci projektu GA ČR: Vývoj sociální mobility v zemích Střední a Východní Evropy od 70. let 20. století do současnosti: princip dynamické rovnováhy? (GA22-33722S).

Seminář je volně přístupný, pro zaslání odkazu na Zoom je nutná registrace ZDE.

Sdílejte tuto stránku