Konference

Týden vědy a techniky: Doktorské studium

23. 10. 2007

NKC Vás zve v rámci Týdne vědy a techniky (1.–8.11. 2007) na akci, která je součástí projektu 6. rámcového programu Stimulating Policy Debate on Women and Science Issues in Central Europe (WS Debate).

Workshop Doktorské studium (reflektování průběhu studia – cestování ve vědě – odpovědné bádání) se koná dne 8.11.2007 ve vile Lanně, začátek workshopu 11:00.

Místo konání: Vila Lana, V sadech 1, 160 00 Praha.

 

Doktorské studium je posledním stupněm vysokoškolského studia a zároveň přípravou na vědeckou práci. Vzhledem k tomu, že doktorské studium je postavené na individuálních studijních plánech, dává dostatek prostoru naložit s touto fází vzdělávací dráhy „po svém“. Studující se pohybuje v rámcích, jako je časový limit, složení zkoušek a především napsání disertace, tedy provedení a obhájení vlastní výzkumné/vědecké práce. Vedle tohoto institucionálního nastavení, které poskytuje formalizovaný rámec pro vstup na akademickou dráhu, je stávání se vědcem a vědkyní, tedy vlastní profesionalizace v této oblasti, záležitostí velmi osobní.

 

Akademické prostředí se proměňuje. Otevírá se novým způsobům organizace vědecké práce, financování a vědecké spolupráce. Studující doktorských programů jsou zapojováni do výuky i výzkumu. Toto zapojení představuje nejen příležitost seznámit se s akademickým provozem a získat výzkumné zkušenosti, ale je také zásadní pro zajištění výuky na vysokých školách, výzkumu ve výzkumných univerzitních centrech a na akademii věd. Výzkumníky a výzkumnicemi se tak často stávají studující doktorských programů už v průběhu studia a obhájení práce pak představuje spíše stvrzení než nabytí profesní identity. Studentská a vědecká identita se prolínají, aniž by je bylo možné jednoznačně oddělit. Zároveň mohou tyto identity – jejich nároky a zájmy – stát v některých případech proti sobě, vzájemně se vylučovat.

 

Cíl tohoto semináře je také dvojí. Jednak je zaměřen na vyjádření potřeb a zájmů studujících – konkrétně v diskusi o disertační práci a studijních příležitostech v zahraničí. Začínající vědkyně a vědci mohou budovat svůj vlastní výzkumný záměr a téma pouze v takovém prostředí, které bude pro jejich studium i budoucí samostatnou vědeckou dráhu podpůrné. Seminář se zároveň obrací na doktorandy a doktorandky jako na začínající výzkumníky, kteří nesou širší zodpovědnost za vlastní výzkumnou práci. Zodpovědnost nejen vůči kolegům a kolegyním v akademické komunitě, ale šířeji vůči nám ostatním, kteří se budeme s výsledky/aplikacemi jejich vědecké práce setkávat.

 

Pozvání na seminář přijala Marie-Claude Roland z l’Institute National de la Recherche Agronomique, kde vyvinula svůj tréninkový program pro mladé výzkumné pracovníky a pracovnice. Cílem tohoto programu je rozvíjet profesionální a akademické dovednosti mladých vědeckých pracovníků a pracovnic. Vytvořila také síť evropských institucí, které pracují na přenosné metodologii pro mentorování studentských prací. V posledních letech vyvíjí Reflexives, výzkumnou lingvistiku a praktiky, které se zaměřují na komunikaci vědy.

 

Otázkami souvisejícími s odpovědným bádáním se bude zabývat socioložka Tereza Stöckelová, která se ve své práci věnuje sociologii vědy a životního prostředí. Alice Červinková, která se zaměřuje na problematiku akademické mobility, představí mobilitní programy a granty určené konkrétně začínajícím vědcům a vědkyním. O otázkách souvisejících s genderováním vědeckých institucí a drah bude diskutovat Marcela Linková, která se výzkumně zaměřuje na souvislosti mezi genderem a utvářením znalosti.