Konference

Týden vědy a techniky: Feminismus v akademii

23. 10. 2007

NKC Vás zve v rámci Týdne vědy a techniky (1.–8.11. 2007) na akci, která je součástí projektu 6. rámcového programu Stimulating Policy Debate on Women and Science Issues in Central Europe (WS Debate).

Workshop Feminismus v akademii (Aktivismus v akademii – angažovanost feministického výzkumu – témata – jazyk rovných příležitostí), který se koná dne 2.11.2007 také na AV ČR.

Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost 206.

 Feministická práce v akademii

Od 90. let vznikají v České republice programy a katedry genderových studií na univerzitách, zakládají se výzkumná centra a oddělení, která se specificky věnují zkoumání genderových otázek ve společnosti z nejrůznějších úhlů pohledu, začínají se vydávat učebnice týkající se utváření identit žen a mužů a na univerzitách se vyučuje řada feministicky laděných kurzů. Na „akademii“ se tak rozvinul poměrně široký proud genderového bádání. Co si přesně představit pod akademickým, výzkumným, ale i pedagogickým, feminismem? Jak vypadá feministická práce v akademii?

Aktivismus a angažovanost v akademii

Hovořit v akademickém prostředí o aktivismu nebývá zvyklostí. Stejně tak se v akvistickém, často neziskovém sektoru málokdy vyskytuje přívlastek akademický. Zásadní pointou feminismu je ale právě takový přístup, který se opírá o angažovanost jednotlivce a aktivismus ve smyslu snahy o změnu stávajícího pořádku. Jak takový aktivismus vypadá na akademické půdě? 

Témata  - Jazyk rovných příležitostí

S prohlubováním bádání v oblasti genderových studií pochopitelně dochází ke specifikaci jazyka, kterým rámujeme dané problémy. Jazyk rovných příležitostí proniká ale také na politické agendy a určuje tak mainstreamové rámování odborných zpráv pro státní zprávu či lobysticky orientovaných dokumentů. Jinak mluvíme, když žádáme o granty, jinak při přednáškách o genderových teoriích  a jinak třeba na vědeckých konferencích. Jaké používáme jazyky? Jaké jazyky a registry používáme a jak to utváří a ovlivňuje realitu toho, o čem hovoříme?