Konference

Týden vědy a techniky: Trans/formace: gender, věda a společnost

23. 10. 2007

NKC Vás zve v rámci Týdne vědy a techniky (1.–8.11. 2007) na akci, která je součástí projektu 6. rámcového programu Stimulating Policy Debate on Women and Science Issues in Central Europe (WS Debate).

Jde o konferenci Trans/formace: gender, věda a společnost, která navazuje na konferenci Cesty labyrintem: proč je stále tak málo žen ve vědě, uspořádanou před dvěma lety, a která se koná dne 1.11.2007 na AV ČR.

Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost 206.

 

Konference navazuje na konferenci Cesty labyrintem: proč je stále tak málo žen ve vědě, kterou Národní kontaktní centrum – ženy a věda uspořádalo v roce 2005 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Z této konference vzešly návrhy opatření, z nichž některá byla v průběhu posledních dvou let zavedena. Kulatý stůl, který bude s odpovědnými aktéry a aktérkami uspořádán v odpoledních hodinách, bude na tyto diskuse navazovat s cílem posunout debatu o možných opatřeních a krocích v souvislosti s řešením otázky rovného postavení mužů a žen v české vědě.

 

Cílem konference je dále představit zprávu o postavení žen ve vědě, která bude vydána v každé z partnerských zemí projektu (CZ, HU, PO, SI, SK) v návaznosti na činnost expertní skupiny Enwise (Enlarge Women in Science to the East) Evropské komise, která představila svoji zprávu v roce 2004. Na konferenci bude představena zpráva projektu WS Debate za Českou republiku, která se zaměřuje na postavení žen ve vědě od 19. století do současnosti, včetně transformačního období a stávajících kroků a aktivit, jejichž cílem je řešit různé aspekty postavení žen ve vědě.

 

Jednacím jazykem konference bude český a anglický jazyk. Na konferenci není žádný konferenční poplatek.