Semináře
7. 10. 2021
v 16.00, hybridní forma - Jilská 1, Praha 1 a Zoom

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

REGISTRACE JE ZDE:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSDn11ob7rAacfB4kDdAd5p1VODY7s...

Udržitelná spotřeba potravin je aktuální společenské téma, které se váže na globální problémy jako je změna klimatu, plýtvání a znečišťování životního prostředí. Příspěvek se zaměří na témata jako je plýtvání potravinami, nakupování biopotravin, samozásobitelství, stravování, kompostování či omezení spotřeby obalů. Bude vycházet z teorie politického konzumerismu jako nevolební formy politické participace, která zkoumá jednání jedinců a skupin na základě politických, etických či environmentálních hodnot, jež se promítají do volby v každodenním životě.

V příspěvku se budou doplňovat kvantitativní analýzy s kvalitativním sociologickým výzkumem realizované v rámci dvou programů Strategie AV 21 „Potraviny pro budoucnost“ a „Globální konflikty a lokální souvislosti“. Co motivuje jedince k praktikování udržitelné spotřeby a jaké jsou bariéry a problémy při její realizaci? Jak souvisí plýtvání potravinami a obecně spotřeba s nakupováním potravin a stravováním? Třídí lidé ve svých domácnostech bioodpad? Jak rozšířené je v ČR samozásobitelství? Nejen na tyto otázky odpovíme v našem příspěvku.

 

Marta Kolářová pracuje jako socioložka v Sociologickém ústavu AV ČR a v současné době jí vychází kniha V souladu s přírodou: politika životního stylu, udržitelnost a soběstačnost (SLON, Karolinum 2021).

Radka Hanzlová je doktorandkou na Filozofické fakultě UK a pracuje jako odborná pracovnice v CVVM SOÚ AV ČR, kde mimo jiné řeší výzkumné téma Plýtvání potravinami jako globální a lokální problém.

 

Seminář bude organizován hybridní formou. Vzhledem k omezené kapacitě místnosti je potřeba se předem registrovat. Přihlašovací formulář naleznete ZDE. Souběžný online přenos bude přes platformu Zoom (registrace tamtéž).

Sdílejte tuto stránku