Semináře

Veřejná diskuse: Opravdu se předvolební průzkumy mýlí?

20. 2. 2013

28. 2. 2013, 10 – 13 hodin, Akademické konferenční centrum, Husova 4, Praha 1

V návaznosti na první přímé prezidentské volby v České republice, pořádá Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., veřejnou diskusi zaměřenou na zhodnocení role průzkumů preferencí prezidentských kandidátů.

 

Opravdu se předvolební průzkumy mýlí?

 

 

Termín: čtvrtek 28. 2. 2013, 1013 hodin

Místo: Akademické konferenční centrum SOÚ AV ČR, v.v.i., Husova 4, Praha 1.

 

Obsahem úvodní prezentace bude ukázka vývoje voličských preferencí před prezidentskými volbami, způsobů jejich zobrazení ve výsledcích různých typů průzkumů a v různých fázích předvolebního období. Následná diskuse se bude věnovat zejména možnostem zachycení záměrů voličů prostřednictvím průzkumů veřejného mínění a roli průzkumů v demokratické společnosti.

 

V rámci prezentace a diskuse předpokládáme nastolení následujících okruhů otázek:

  • Jaký typ informací o preferencích kandidátů přinášely předvolební průzkumy, v čem a proč se od sebe lišily?
  • Jaké jsou možnosti a omezení průzkumů při zkoumání volebních záměrů obecně i u konkrétních volebních příležitostí?
  • V jakém vztahu jsou průzkumy a jejich závěry k reálným volebním výsledkům?
  • Mají průzkumy předpovídat výsledky voleb, anebo mají přinášet informace o rozložení voličské podpory v aktuálním čase?
  • Pokud mají přinášet informace o aktuálním stavu, jak jejich výsledky prezentovat, aby nebyly považovány za prognózy výsledku voleb?
  • Pokud mají předpovídat výsledky voleb, lze toho odborně dosáhnout a jakým způsobem?

 

V panelu prezentujících vystoupí zástupci všech významných výzkumných organizací, které prováděly a prezentovaly výsledky předvolebních průzkumů: Jan Hartl (STEM), Jan Herzmann (ppm factum research), Daniel Kunštát (CVVM), Daniel Prokop (MEDIAN) a Jan Tuček (STEM/MARK). Do diskutujícího pléna jsou zváni pracovníci médií a dalších oborů, kteří výsledky průzkumů využívají nebo s nimi dále pracují. Diskusi bude moderovat Tomáš Kostelecký, ředitel Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

 

Kontakt na organizátora:

PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Jilská 1

110 00 Praha 1

tel.: +420 210 310 584

e-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz

Připojené soubory