Vítání knih
30. 3. 2015
16:00, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Sociologické nakladatelství SLON v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., vydaly v ediční řadě Studie knihu, jejíž autorky si kladou za cíl zmapovat vztah mezi rodinnou situací jedince, jeho celkovým zdravím a psychickou pohodou v soudobé české společnosti. Vycházejí přitom z řady výzkumů různých aspektů zdraví, výskytu chronických onemocnění či depresivních nálad a jejich symptomů.

Rodina a zdraví – jejich vzájemné souvislosti

Autorky v knize odkrývají fenomény rodiny a zdraví z pohledu sociologie, demografie a psychologie, což jim umožňuje pokládat zajímavé otázky a nabízet na ně relevantní odpovědi. Čtenář se může například dozvědět, jak a proč souvisí rodinný život s tím, zda je člověk zdravý a kdy zemře, zdali se ženatí muži a vdané ženy cítí zdravější, či jestli se ženatí muži a vdané ženy těší lepšímu psychickému zdraví než jejich nezadané protějšky. Kupříkladu z hlediska partnerského stavu autorky poměrně systematicky nacházejí rozdíly v oblasti duševního zdraví, a to jak ohledně výskytu depresivních symptomů, tak ohledně rizikové spotřeby alkoholu. Podobně se srovnávají například i rodiče a bezdětní. Mimo jiné se zjišťuje i to, proč rodičovství příliš neovlivňuje kvalitu života mužů a proč jsou bezdětné ženy méně šťastné, kniha si však klade i otázku, kolik dětí ke štěstí potřebujeme.

Autorský tým tvoří socioložky Dana Hamplová, Jana Klímová Chaloupková, demografka a ekonomka Olga Krutinová a psycholožka Kristina Březinová.

Vítání knihy proběhne v pondělí od 16:00 30. března v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1). Představení knihy a krátkou diskuzi s autorkami doplní malé pohoštění.

 

Sdílejte tuto stránku