Semináře

Výzkum českého akademického prostředí – zjištění a výzvy

6. 12. 2018
v 15:00 hodin, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

NKC – gender a věda se zabývá výzkumem českého akademického prostředí více než 10 let. V letech 2017 a 2018 uskutečnilo svůj prozatím nejrozsáhlejší výzkumný projekt, který mapoval pracovní podmínky v české vědě a výzkumu a bariéry pro rozvoj vědeckých kariér, zejména žen. Sestával z reprezentativního dotazníkového šetření a kvalitativní studie, která byla realizována na čtyřech vědeckých pracovištích (dvě vysoké školy, dva výzkumné ústavy) ze čtyř vědních oblastí. Na semináři představíme hlavní zjištění z dotazníkového šetření, které provedla ve spolupráci s CVVM Marta Vohlídalová, a podrobněji seznámíme s výstupy kvalitativní studie. Představíme také otázky, které si v souvislosti s provedenou analýzou již získaných dat klademe, a které by mohly být důležité pro další výzkum akademického prostředí. Pojďte diskutovat, na co se ve výzkumu akademického prostředí a genderových nerovností ve vědě dále zaměřit. Těšíme se na vaše názory a podněty.

 

Kateřina Cidlinská je doktorandkou Katedry sociologie FSV UK a SoÚ AV ČR, členkou výzkumného oddělení NKC – gender a věda, koordinátorkou mentoringového programu pro začínající vědkyně a vědce a předsedkyní České asociace doktorandek a doktorandů.

Nina Fárová v současnosti studuje doktorát na Katedře antropologie Západočeské univerzity v Plzni a je členkou výzkumného oddělení NKC – gender a věda SOÚ AV ČR. Zabývá se tématem mužů a maskulinit ve feminizovaném prostředí základního školství.

Hana Maříková je vědeckou pracovnicí SOÚ AV ČR, pracuje v oddělení Gender a sociologie. Zabývá se genderovými nerovnostmi ve sféře soukromé i veřejné. V posledních letech se zaměřovala na oblast managementu, politiky a vědy.

 

Seminář bude probíhat v češtině a není třeba se předem registrovat.