Semináře
1. 6. 2021
v 15:00 ONLINE (ZOOM)

Český sociálněvědní datový archiv si vás dovoluje pozvat na webinář

Sociologické výzkumy zaměřené na politiku

Cílem webináře je ukázat, kde všude se nacházejí relevantní data, a jaké jsou možnosti a omezení jejich využití. Během webináře se budeme věnovat tomu, jaká jsou data týkajícící se politiky získávána, kde jsou uložena, jaké potíže jsou s tímto měřením spojeny a na co si dát pozor při využití dat z výzkumů o politice. Budeme se také věnovat aktuálním výzkumům.  Závěr semináře bude vyhrazen na Vaše dotazy, případně na krátké diskuzní příspěvky.

REGISTRACE

Účast na webináři je zcela zdarma, prosíme pouze o vyplnění  registračního formuláře,  na základě kterého budeme v den konání rozesílat přístupové údaje.

 

PROGRAM

Data ze sociologických výzkumů politiky - jejich dostupnost pro sekundární analýzu

YANA LEONTIYEVA, MARTIN VÁVRA

V rámci příspěvku ukážeme účastníkům webináře, kde lze najít sociologicky relevantní data na téma politika pro sekundární analýzu. Soustředíme se zejména na datový katalog Českého sociálněvědníhodatového archivu, ale  budou prezentována i data dostupná skrze jiné zdroje.

Yana Leontiyeva a Martin Vávra pracují v Českém sociálněvědním datovém  archivu SOU AV ČR. Yana Leontiyeva se výzkumně zabývá zejména tématem mezinárodní migrace v České republice. Martin Vávra se zaměřuje především na téma dějin sociologického výzkumu. Oba se pak věnují managmentu sociologických dat.

 

Časové řady CVVM

MATOUŠ PILNÁČEK

Centrum pro výzkum veřejného mínění přináší pomocí časových řad z dotazníkových šetření unikátní vhled do dlouhodobých trendů české politické scény a společnosti obecně. Při dlouhodobém opakovaném měření se ovšem naráží na metodologické otázky srovnatelnosti dat. V příspěvku budou prezentovány příklady změny metodologie (např. změna škály, formulace otázky, způsob sběru dat), na které je vhodné si u časových řad CVVM dávat pozor, a bude diskutován jejich vliv na výsledky.

Matouš Pilnáček je datový analytik CVVM a doktorand na FF UK. Zabývá se zejména metodologií předvolebních výzkumů a dotazníkových šetření, dynamikou veřejného mínění a politickým chováním.

 

Využití projektu Party Facts pro mezinárodní srovnávací výzkum

LUKÁŠ LINEK

Projekt Party Facts umožňuje propojit řadu mezinárodních výzkumů z oblasti politologie a sociologie, které v nějaké podobě pracují s politickými stranami. Mezi tyto výzkumy mohou patřit například dotazníková šetření (ESS, CSES), volební výsledky a participace stran ve vládách (Parlgov), expertní dotazníková šetření (CHES), volební programy (Manifesto Project) i charakteristiky stran (V-Party). Pomocí jednotného identifikačního systému a unikátního identifikátoru pro každou politickou stranu je možné propojovat informace o politických stranách napříč datovými soubory. Party Facts je tak vlastně bránou k těmto datům. Prezentace bude demonstrovat tyto možnosti na příkladu propojení informací z ESS a Parlgov.

Lukáš Linek je vědeckým pracovníkem Sociologického ústavu AVČR, v.v.i., a vyučuje na Katedře sociologie FF UK. Ve svém výzkumu se věnuje volebnímu chování, politcké participaci a postojům k politice.

 

Organizace  webináře  je  podpořena  z  projektu  Český sociálněvědní  datový  archiv,  CSDA,  reg.  č.  LM2018135, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Sdílejte tuto stránku