Semináře
5. 11. 2020
Webinář proběhne na platformě Zoom od 14. - 15. 30 hod.
Český sociálněvědní datový archiv si vás dovoluje pozvat na webinář

Sociologické výzkumy zaměřené na zdraví

Cílem webináře je ukázat, kde všude se nacházejí relevantní data, a jaké jsou možnosti a omezení jejich využití. Během webináře se budeme věnovat tomu, jaká data jsou o zdraví získávána, kde jsou uložena, jaké potíže jsou s tímto měřením spojeny a na co si dát pozor při využití dat z výzkumů o zdraví. Budeme se také věnovat aktuálním výzkumům. Na závěr semináře bude vyhrazen čas na Vaše dotazy, případně na krátké diskuzní příspěvky.

REGISTRACE

Účast na webináři je zdarma, prosíme, pouze o vyplnění registračního formuláře.

PROGRAM

Dostupnost dat z českých a mezinárodních sociologických výzkumu zaměřených na zdraví - Yana Leontiyeva a Martin Vávra

Multidisciplinární výzkum zdraví a biosociálních charakteristik  - Dana Hamplová

Multidisciplinární výzkum zdraví a biosociálních charakteristik jedince je v posledních letech na vzestupu. Souvisí to jednak s rostoucím zájmem o genetickou podmíněnost lidského chování, jednak s rostoucím zájmem o vliv sociálních podmínek na zdravotní stav. Badatelé z této oblasti mají v současné době k dispozici celou řadu zdrojů, a to jak specificky českých, tak i komparativních. Kromě výzkumných aktivit zaměřených přímo na otázky zdraví představíme i datové zdroje, ze kterých lze čerpat dílčí otázky.

International COVID-19 Student Well-being Study - Michaela Kudrnáčová a Jan Klusáček

ČR se jako jedna z 27 zemí světa účastnila studie s cílem studie bylo prozkoumat dopady epidemie COVID-19 na specifickou populaci studentů VŠ. Základní zaměření příspěvku bude jednak na dopady na strukturaci času studentů v době pandemie (změny proporcí mezi kontaktní výukou, online výukou a samostudiem),  na finanční zajištění studentů. V rámci šetření byly zjišťovány symptomy deprese skrze škálu deprese CES-D 8, která je užívána v šetření European Social Survey. Díky tomu bude možné srovnat výsledky z doby před pandemií a během pandemie.

Webinář je určený nejen zájemcům z řad studentů sociálních věd, ale také širší odborné a laické veřejnosti se zájmem o výzkumy zdraví v České republice a v mezinárodním kontextu.

Organizace  webináře  byla  podpořena  z  projektu  Český sociálněvědní  datový  archiv,  CSDA,  reg.  č.  LM2018135, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Prezentace jsou dostupné ke stažení zde.

Sdílejte tuto stránku