Semináře

What is going on with citizenship in Brazil?

18. 5. 2017
17:00, AKC, Husova 4a, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

 

If citizenship is understood as a status that a political community gives its members, and we assume that the community can enrich this status in very different ways, investigating the development of citizenship of a country allows knowing a lot of its political and social life. In Brazil, authoritarian governments have usually increased social rights, but they have reduced civil and political rights. Because of this, the citizenship in this country had a different development from that classically described in the literature. The Constitution of 1988 finally brought a remarkable and balanced enrichment of citizenship status. After the parliamentary coup of 2016, however, a rapid emptying of citizenship began cutting social rights, without significantly affecting the other dimensions. The paper analyzes this trajectory.

Seminář se koná ve spolupráci s výzkumným programem „Globální konflikty a lokální souvislosti“ Strategie AV21, Akademie věd ČR.

http://globalnikonflikty.cz/2017/04/01/seminar-obcanstvi-v-brazilii/

 

Emil A. Sobottka je předseda Brazilské sociologické asociace, profesor sociologie na PUCRS univerzitě v Porto Alegre a spolušéfredaktor sociálněvědního časopisu Civitas