Workshopy
27. 11. 2017
9:00, Akademické konferenční centrum

Globální klimatické změny na začátku 21. století s sebou nesou nejen ekologické problémy, ale také rostoucí uvědomění obyvatelstva a vznik nejrůznějších iniciativ, které se snaží na environmentální změny odpovědět. Jak na globální environmentální problémy reagují lidé v různých částech světa? Jaké vyvíjejí individuální a kolektivní strategie? Lze se při řešení ekologické krize inspirovat tradičními modely soužití s přírodou z rozvojových zemí?

Interdisciplinární konference se zaměří na téma sociálních a ekologických hnutí, politik či komunit v Česku i ve světě. Bude zkoumat, jak se díky globálním změnám proměňují hodnoty, životní styl obyvatel planety, ale také instituce a socioekonomická uspořádání. Zaměří se na iniciativy, které dávají do souvislosti globální problémy a navrhují způsoby, jak je glokálně řešit pomocí moderních i tradičních znalostí.

Program

9:00 registrace

9:30–10:45
Zahájení: Marek Hrubec, koordinátor výzkumného programu „Globální konflikty a lokální souvislosti“, Strategie AV21, Akademie věd ČR
Úvodní přednáška: Oleg Suša (Filosofický ústav AV ČR): Globální souvislosti současných environmentálních a sociálních rizik

11:00–12:30
Mezi městem a přírodou
Slávka Ferenčuhová (Sociologický ústav AV ČR): Co slibují městské strategie adaptace na klimatickou změnu?
Jan Vávra (Jihočeská univerzita, České Budějovice): Od Přemka Podlahy ke komunitním zahradám: Jak kategorizovat neformální producenty potravin v Česku?
Lukáš Kala (MU Brno): Dobrovolně skromné životní styly v Česku: kořeny a současnost

12:30–14:00 přestávka na oběd

14:00–15:30
Environmentální hnutí v Česku

Arnošt Novák (Fakulta humanitních studií UK): Radikálně ekologické aktivity v ČR po roce 1989
Mikuláš Černík (Masarykova univerzita Brno): Klimakemp – volání po klimatické spravedlnosti v České republice
Marta Kolářová (Sociologický ústav AV ČR): Environmentální hnutí a životní styl: udržitelnost a soběstačnost

15:45–17:15
Environmentální hnutí a udržitelný rozvoj v mezinárodní perspektivě

Jiří Krejčík (Sociologický ústav AV ČR): Indická vesnice – vzor pro 21. století, nebo romantický konstrukt?
Jan Svitálek (Člověk v tísni & Fakulta tropického zemědělství ČZU Praha): Jak na udržitelné projekty pro správu přírodních zdrojů – příklad z Etiopie
Jan Blažek (Masarykova univerzita Brno): Eko-kolektivní ekonomika v Rakousku: Příklady rezidenčních projektů jako výzva pro střední a východní Evropu

Workshop organizuje Sociologický ústav AV ČR v rámci výzkumného programu „Globální konflikty a lokální souvislosti“ Strategie AV21.

Počet míst je omezen. Prosíme, registrujte se zdarma na marta.kolarova@soc.cas.cz.

Občerstvení zajištěno.

Program včetně abstraktů
Program k tisku (PDF)
Abstrakty příspěvků (PDF)

Sdílejte tuto stránku