Workshopy
19. 11. 2018
9:00, Akademické konferenční centrum

Jak se lokálně projevuje a jak je vnímána globální změna klimatu? Konference se zaměří na společenské aspekty klimatické změny z pohledu sociálních věd. Budeme diskutovat o tom, jak se veřejnost a různé zájmové skupiny staví ke globálnímu problému změny klimatu, který se stále více hmatatelně začíná projevovat i v Česku.

Konference představí sociálně vědní výzkum české klimaskepse, postojů expertů ke klimatické změně, role občanské společnosti a odborné veřejnosti v adaptaci české krajiny, sociálních hnutí tematizujících klimatickou změnu, a zaměří se na globální i lokální souvislosti, a to jak v českém, tak transkulturním kontextu.

Program

9:00 registrace

9:30–10:30
Zahájení: Marek Hrubec, koordinátor výzkumného programu „Globální konflikty a lokální souvislosti“, Strategie AV21, AV ČR
Úvodní přednáška: Oleg Suša, Filosofický ústav AV ČR: Sociální aspekty politiky globální klimatické změny

10:45–12:15
Petr Vidomus, Filozofická fakulta UK: Oteplí se a bude líp: zkušenosti z výzkumu aktivních českých klimaskeptiků
Slávka Ferenčuhová, Sociologický ústav AV ČR: Radosti a strasti expertů na klimatickou změnu v ČR
Arnošt Novák, Katedra sociální ekologie FHS UK: Sociální hnutí ve sporech o klimatickou změnu

12:15–13:15 přestávka na oběd

13:15–14:45
Markéta Zandlová, Fakulta humanitních studií UK: České sucho: mezi infrastrukturními systémy a lokální praxí
Jana Stachová, Sociologický ústav AV ČR: Realita nebo sociální konstrukce? Reflexe klimatické změny v českém lesnictví
Jiří Krejčík, Sociologický ústav AV ČR: Klimatická zodpovědnost na lokální úrovni: příklady ze současné Indie

15:00–16:35
Hana Daňková, Sociologický ústav AV ČR: Rekultivace krajiny po povrchové těžbě jako součást adaptačních opatření
Renata Svobodová, Fakulta sociálních studií MU: Komunikace změny klimatu v českém kontextu
Tomáš Chabada, Fakulta sociálních studií MU: Postoje a chování ke změně klimatu: Jak je rozčleněná česká společnost

16:45–18:45 promítání filmu ThuleTuvalu a diskuse

Počet míst je omezen. Prosíme, registrujte se zdarma do 13. 11. na jiri.krejcik@soc.cas.cz.
Občerstvení zajištěno.

Program (PDF)

Sdílejte tuto stránku