9:00, Akademie věd ČR
10. 9. 2024

Letošní národní konference o genderu a vědě se zaměří na téma bezpečného a důstojného pracovního a studijního prostředí se zaměřením na genderově podmíněné násilí.