Semináře
6. 12. 2012

13. 12. 2012 od 14 hod, Akademické konferenční centrum, Husova 4, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na čtvrteční seminář, kde vystoupí

 

Zuzana Uhde

s tématem

Glokální proměny společenské formy péče

Přednáška bude věnována rozborům proměn společenské organizace péče v pozdně moderních společnostech v širším rámci současných globalizačních tendencí a jejich vlivu na institucionalizované vztahy péče v lokálním kontextu.

K této analýze autorka přistupuje z perspektivy proměn genderové dělby práce v souvislostech společenských bojů za emancipaci žen a za ocenění péče a neplacené práce v domácnosti. Otázka, kterou pokládá, je otázkou vlivu procesů komodifikace a transnacionálních praktik péče. Rozbor empiricky zakotvuje ve zkušenosti domácích pomocnic a pečovatelek prostřednictvím kritiky instituce nájemní domácí péče.

 

Autorka představí rozbor této instituce a vztahů mezi domácí pracovnicí a zaměstnavatelkou/em, v nichž v závislosti na dimenzi ne-/osobního a ne-/formálního přístupu identifikuje čtyři způsoby interakce:

 

  • paternalistický/maternalistický vztah,
  • instrumentalizovaný vztah,
  • vztah smluvní profesionalizace,
  • vztah personalismu.

 

Na tyto mody jsou navázány čtyři možné přístupy: podřízenost, fiktivní zvěcnění, ocenění výkonu a respekt.

Jaké důsledky má „návrat“ instituce nájemní domácí péče pro genderovou dělbu práce a emancipaci žen? Je možný v této instituci vztah založený na respektu a rovnosti v rámci stávajících společenských struktur možný?

 

13. 12. 2012 od 14 hod

Akademické konferenční centrum, Husova 4, Praha 1

Sdílejte tuto stránku