Ostatní
Vydáno: 1. 6. 2018

Agentura EU pro základní práva (FRA) vydala souhrnnou zprávu Fundamental Rights Report 2017: FRA Opinions

Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) zveřejnila 6. 6. 2018 souhrnnou zprávu.

Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) zveřejnila 6. 6. 2018 souhrnnou zprávu Fundamental Rights Report 2018: FRA Opinions, se zaměřením na lidská práva starších osob. Podklady za Českou republiku připravoval tým Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., pod vedením doc. Terezy Stöckelové, Ph.D.

Tisková zpráva FRA v češtině je dostupná zde fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-ageing-rights_cs.pdf

Výroční zprávu ke stažení naleznete na adrese http://fra.europa.eu/en/publication/2018/fundamental-rights-report-2018 (anglický jazyk).