Nové publikace
Vydáno: 10. 11. 2011

CD: Edice českých sociologických časopisů. Praha 2011: Sociologické nakladatelství + MathAn.

Zdeněk R. Nešpor – Anna Kopecká (eds.)

Edice sociologických časopisů je studijním materiálem zpřístupňujícím akademické veřejnosti vybrané významné, avšak problematicky dostupné české sociologické časopisy: Parlament, Sociální problémy a Sociologickou revui z předmarxistického období a samizdatový Sociologický obzor. Obsahuje všechny texty publikované v příslušných časopisech (resp. jejich výběr v případě časopisu Parlament), s výjimkou anotovaných bibliografií, knih došlých redakci a reklam. Jedná se o 2418 textů v úhrnném rozsahu 7268 stran. Cílem edice je umožnit širší využití cenných materiálů pro studium dějin české sociologie, sociálních věd a intelektuální činnosti vůbec, pro poznání sociálních dějin české společnosti a v neposlední řadě pro možnost komparace těchto materiálů s aktuálními poznatky a stavem společnosti. Edice je doplněna o úvodní studii o domácích časopiseckých publikačních platformách českých sociologů a badatelů v příbuzných oborech a o základní charakteristiky všech těchto (38) periodik, i pokud do studijní edice nebyly pojaty.


Zdeněk R. Nešpor – Anna Kopecká (eds.): Edice českých sociologických časopisů. Praha 2011: Sociologické nakladatelství + MathAn. ISBN 978-80-7330-190-3.

 

 

Prodej a objednávky zajišťuje:

Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
Jilská 1,110 00 Praha 1
telefon: 210 310 217
e-mail: monika.kuzelova@soc.cas.cz

Prodejní doba:

Po-Pá 8:30 - 16:30

Připojené obrázky