Tiskové zprávy
Vydáno: 23. 10. 2014

Cena Milady Paulové udělena prof. Aleně Kohoutkové

22. října 2014 byla slavnostně udělena Cena Milady Paulové. Ocenění převzala prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng. z ČVUT v Praze, která se zabývá základním a aplikovaným výzkumem v oblasti stavebních konstrukcí.

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng

Výsledky práce prof. Aleny Kohoutkové v oblasti výpočtové analýzy a modelování kompozitních prvků a konstrukcí, reologie betonových konstrukcí, modelů pro mezní stavy použitelnosti, recyklace betonu a estetiky návrhu betonových konstrukcí jsou světového významu. Nacházejí také bezprostřední uplatnění v projektování a realizaci řady typů stavebních konstrukcí a přispívají k pokroku ve vývoji progresivních technologií a zhospodárnění celoživotního cyklu konstrukcí.

Cenu Milady Paulové za celoživotní přínos vědě uděluje vynikajícím českým vědkyním ministr školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – ženy a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR již od roku 2009. Cena je spojena s finanční odměnou v hodnotě 150 000,- Kč.

Cena, která nese jméno ženy, jež jako první získala právo přednášet na české univerzitě (1925) a stala se také první profesorkou na našem území (1939), historičce a byzantoložce Miladě Paulové[1], se uděluje každý rok v jiném oboru. V roce 2014 byla zvolena oblast stavebního inženýrství a architektury, a to s cílem upozornit na výročí uplynutí 100 let od doby, kdy ke studiu nastoupila první absolventka architektury Milada Pavlíková[2], a především s cílem poukázat na přetrvávající nízké zastoupení žen v technických vědách.[3] V roce 2014 proto Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyzdvihuje úsilí a práci žen, které se vědecké profesi v technických vědách věnují, a aspiruje na to inspirovat mladou generaci studujících, aby se vydala na vědeckou dráhu v technických oborech.

 

Kontakt:

Mgr. Marcela Linková, Ph.D.
vedoucí NKC– ženy a věda
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
marcela.linkova@soc.cas.cz
tel: 604 239 802

 

[1] http://www.zenyaveda.cz/prectete-si/ruzne-dalsi/stripky-zivota-profesork....
[2] http://www.damy-cvut-praha.cz/pro-radost/milada-petrikova-pavlikova/.
[3] Ženy představují v technických vědách pouhých 12,8 % výzkumných pracovnic. Od roku 2001 se jejich zastoupení v této oblasti snížilo o 4 procentní body, zatímco zastoupení žen studujících technické obory trvale roste na všech úrovních studia. Více:http://www.zenyaveda.cz/novinky/zastoupeni-zen-mezi-vyzkumniky-je-nejniz....

Připojené odkazy