Ostatní
Vydáno: 13. 2. 2017

Centrum pro výzkum veřejného mínění hledá tazatele pro výzkum cizinců žijících v Praze

Výzkum je zaměřený na život cizinců z třetích zemí (mimo Evropskou unii), kteří žijí na územní hl.m. Prahy.

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR (CVVM) nabízí spolupráci ve formě hledání respondentů pro speciální výzkum cizinců. Zadavatelem je Magistrát hlavního města Prahy a výzkum je zaměřený na to, jak se v Praze žije cizincům pocházejících z třetích zemí (mimo EU), především lidem pocházejícím z Ruska, Ukrajiny, Vietnamu a z některých států bývalého Sovětského svazu. 

Co bude Vaším úkolem?

Vaším hlavním úkolem je najít cizince podle zadaných kvót (pohlaví, věk, místo bydliště), kteří by měli zájem se výzkumu zúčastnit, a vyplnit s nimi dotazník. Většinu dotazníku vyplňují sami respondenti, ovšem Vy byste jim měli být k dispozici pro případné dotazy.

Jaká bude Vaše odměna?

Za jeden vyplněný dotazník získáte odměnu 250,- Kč hrubého a k tomu 500,- Kč hrubého jako bonus, pokud odevzdáte 10 vyplněných dotazníků.

V případě zájmu, a pro více informací, nás neváhejte kontaktovat, a to buď na telefonním čísle 210 310 591 nebo na e-mailu lucie.firerova@soc.cas.cz.