Tiskové zprávy
Vydáno: 24. 10. 2014

Českou národní identitu určuje hlavně jazyk a občanství, hrdí jsme zejména na úspěchy ve sportu a na společnou historii

Tisková zpráva Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. | Před nadcházejícím státním svátkem se věnujeme tématu české národní identity a národní hrdosti. Shrnutí v tiskové zprávě, kterou vypracovala Klára Plecitá, Ph.D., vychází z výsledků mezinárodních výzkumů ISSP (International Social Survey Programme) a EVS (European Values Study).

Národní identita

Ze zjištění například vyplývá, že aby byl člověk považován za opravdového Čecha nebo Češku, musí zejména ovládat český jazyk. Druhým nejdůležitějším předpokladem je mít české občanství a třetím pak subjektivní pocit, že člověk je Čechem, Češkou.

Přestože se většina členů národa nikdy vzájemně nepotká, cítí se být příslušníky tohoto společenství a respektují politické instituce a zákony. K tomuto pocitu sounáležitosti významně přispívá hrdost na národní instituce či úspěchy jednotlivců. V ČR jsou to zejména úspěchy ve sportu, společná historie, umění a literatura, co vytváří naši národní hrdost, která je ukazatelem sociální soudržnosti. Je však třeba podotknout, že v rámci zemí EU 28 patří Češi mezi národy, které jsou méně hrdé na své občanství. Zajímavostí pak je, že se mezi roky 2003 a 2013 významně zvýšila hrdost českých občanů na armádu.

Podrobnější informace, včetně přehledných tabulek, naleznete v přiloženém souboru.

V příštím roce zmíněné autorce vychází kniha o české národní identitě.

Ilustrace: sxc.hu.

V rámci projektu: 
Trvání projektu: 
2012 - 2014

Připojené soubory