Z médií
Vydáno: 2. 6. 2013

Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu AV CŘ, v.v.i., zpřístupní kompletní data z předvolebních průzkumů vždy tři roky po konání voleb

Již brzy ke stažení na webu http://archiv.soc.cas.cz.

Česká televize začne systematicky uvolňovat data z předvolebních výzkumů, a to vždy tři roky po uplynutí voleb, k nimž byla pořizována. V kompletní podobě je Česká televize předá Českému sociálněvědnímu datovému archivu sociologického ústavu AV ČR. První data, která Česká televize uvolní, pocházejí z předvolebních výzkumů zadaných před volbami do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2010. Současně s nimi poskytne také data z výzkumu Exit Poll pro tyto volby.

 

„Tyto rozsáhlé databáze představují významný a unikátní zdroj pro výzkum volebního chování a politických postojů využitelný pro více sociálněvědních oborů. Velmi vítáme také navázání spolupráce s Českou televizí, která v České republice patří k nejvýznamnějším zadavatelům šetření veřejného mínění, jejichž data jsou potenciálně využitelná pro vědecké účely,“ uvádí Jindřich Krejčí, ředitel ČSDA.

 

Více zde: http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/press/tiskove-zpravy/?id=6647