Z médií
Vydáno: 22. 11. 2018

Cidlinská: "Ve chvíli, kdy máme málo žen ve vědě, přicházíme o perspektivu poloviny české společnosti"

Jak se žije českým vědkyním? Socioložka Kateřina Cidlinská z našeho oddělení NKC – gender a věda byla hostkou pořadu Sama doma České televize.

"Je důležité se zaměřovat na to, proč nemáme ženy ve vědě, protože je důležité mít ženy ve vědě. Proč? Ve chvíli, kdy je tam nemáme – a máme jich tam pouze 27 % –, tak přicházíme o perspektivu poloviny české společnosti," zdůrazňuje Cidlinská. Je tedy třeba se ptát, jaké podmínky vytváříme českým vědcům a vědkyním pro to, aby mohli rozvíjet své nadání a schopnosti.

Velký zlom ve vědeckých kariérách přichází například v momentě, kdy se ženy rozhodnout mít děti. Vědecký provoz totiž v současnosti není uzpůsoben tomu, aby bylo možné snadno skloubit vědeckou práci s rodinou. Dotazníkové šetření, které provedlo NKC – gender a věda, ukázalo, že ženy jsou zpravidla zaměstnávány na méně výhodné a kratší smlouvy než muži, návrat do práce je pro ně tedy zpravidla obtížnější. "Kvalitativní perspektiva nám potom ukazuje, že tato věc je pro mnohé vedoucí pracovníky a pro ty, kteří vytvářejí pravidla kariérních řádů a grantových soutěží, neviditelná, takže pravidla jsou nastavena tak, že jsou nepřímo diskriminační pro pečující rodiče, což jsou v naší společnosti většinou ženy," říká Cidlinská. 

Mezi lidmi pracujícími ve výzkumných institucích přitom často panuje přesvědčení, že dnes existují rovné příležitosti. Jednou z odpovědí podle Cidlinské například bylo, že "když se žena rozhodne nemít děti, tak má stejné příležitosti jako muž".

Mohli bychom hledat inspiraci v zahraničí, ačkoliv, jak upozorňuje Cidlinská, dokonalý model bychom nenašli (evropský průměr je 33 % žen ve vědě). Můžeme se spíše poučit, čemu se vyvarovat. Například důrazem, resp. citlivostí k "jemným" aspektům, které jsou odlišné pro životy žen a pro životy mužů. Sem můžeme zařadit například právě problematiku péče o děti.

"Je důležité si říct, že jde především o přístup. Mnoho věcí, které se mohou změnit, vůbec nejsou o penězích, ale o tom, jak o nich budeme přemýšlet," uzavírá Cidlinská.

Kateřina Cidlinská se rovněž zabývala profesním rozvojem nastupující generace vědkyň a vědců, který identifikuje jako opomíjenou a podceňovanou záležitost, a to ve článku Zanedbáváme rozvoj začínajících vědkyň a vědců v Deníku referendum.

Celý rozhovor online: ceskatelevize.cz/ivysilani/1148499747-sama-doma/218562220600130?x=79&y=4&index%5B%5D=658413