Tiskové zprávy
Vydáno: 24. 1. 2014

Čtvrtý ročník mentoringového programu pro studentky třetích ročníků středních škol je zahájen

Národní kontaktní centrum – ženy a věda zahajuje čtvrtý ročník mentoringového programu pro studentky třetích ročníků středních škol se zájmem o studium vysoké školy technického a přírodovědného zaměření

NKC – ženy a věda zahajuje tento víkend další ročník celostátního mentoringového programu pro středoškolačky, jehož cílem je podpořit dívky ve volbě studia genderově netradičních vysokoškolských oborů, především technických a přírodovědných. Do letošního běhu se přihlásila bezmála stovka středoškolaček.

NKC – ženy a věda od roku 2009 pomáhá středoškolačkám nadaným na technické předměty s výběrem oboru a vysoké školy. Mentoringovým programem dosud prošlo 78 středoškolaček, které vedlo 53 vysokoškolaček a zapojilo se do něj 27 středních a 9 vysokých škol z celé republiky. O úspěšnosti programu svědčí i fakt, že středoškolačky z prvních ročníků se do programu nyní vracejí v roli mentorek.

V letošním roce se do programu přihlásilo 93 středoškolaček z 33 středních škol, které vytvoří dvojice, nebo skupiny s 42 vysokoškolačkami z celkem 6 vysokých škol. Program je založen na osobním setkávání středoškolačky nebo středoškolaček se studentkou vysoké školy. Toto setkávání poskytuje mladším a méně zkušeným podporu, rady a přátelství, což jim umožňuje zorientovat se v nabídce a náročnosti jednotlivých technických a přírodovědných škol a oborů, a hlavně pomáhá odbourávat obavy z jejich studia. Díky mentorkám středoškolačky vidí, že technické obory studují i ženy, a navíc velmi úspěšně. Program poběží do června 2014.

Více informací o mentoringovém programu na stránkách NKC – ženy a věda: http://www.zenyaveda.cz/mentoring/co-je-mentoring/

Mgr. Kateřina Cidlinská

Koordinátorka mentoringového programu
Národní kontaktní centrum – ženy a věda

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

katerina.cidlinska@soc.cas.cz