Z médií
Vydáno: 22. 11. 2013

CVVM: Které osobnosti z našich dějin považují Češi a Češky za nejvýznamnější?

Centrum pro výzkum veřejného mínění ve svém říjnovém šetření mapovalo postoje občanů související s českou historií. Respondenti odpovídali na otázku, koho považují za největší českou osobnost. Také byli tázáni, kterou z uvedených historických epoch by označili za vrcholné období našich dějin. Podobně pak v souvislosti s 20. stoletím měli respondenti jmenovat tři události od konce první světové války, které jsou v jejich očích pro český národ nejvýznamnější.

Sociopress_logo

Data CVVM zužitkoval Sociopress a k tématu nejvýznamnějších osobností, období a událostí české historie zpracoval infografiku, kterou najdete zde.