Ostatní
Vydáno: 18. 10. 2012

Den otevřených dveří ústavu a Týden vědy a techniky 2012 se blíží!!

Sociologický ústav se na letošním Týdnu vědy a techniky, 1. - 15. 11. 2012, bude prezentovat různými aktivitami, které pro Vás nachystali vědci a vědkyně během uplynulého roku.

1. Registrace do knihovny zdarma - 1. - 15. 11. 2012

Každý nový čtenář či čtenářka, který se zaregistruje v průběhu konání Týdne vědy a techniky, 1. - 15. 11. 2012, bude mít registraci zdarma a obdrží od nás publikaci z produkce ústavu dle vlastního výběru.

2. Výstava Vědci a vědkyně v pohybu v Ostravě a Holky a technika v Praze - 2. - 30. 11. 2012

Vědci a vědkyně v pohybu

Výstava se věnuje aktuálnímu tématu akademické mobility. Odcházení českých vědců do zahraničí a jejich návraty stejně jako pobyt zahraničních vědců v českých akademických institucích jsou významné pro zvyšování kvality české vědy. Jak ale zažívají stěhování, přesídlováni, seznamování, odloučeni a nove začátky samotné vědkyně a vědci? Jaké životni příběhy tvoři proměňující se požadavky na podoby akademických drah? Výstava přináší portréty vědců a vědkyň, kteří se podělili o své zkušenosti s akademickou mobilitou.

 

Kde? Železniční nádraží Ostrava – Svinov, Peterkova 79, Ostrava

 

Vernisáž za účasti autorek publikace Vědci a vědkyně v pohybu Marty Vohlídalové a Alice Červinkové proběhne 2. 11. 2012 od 16:00.

 

 

Holky a technika – že to nejde dohromady? Naopak! - Mentoringový program pro středoškolačky

Holky a technika – že to nejde dohromady? Naopak!  Mentoringový program Národního kontaktního centra – ženy a věda pro studentky středních škol se zájmem o vysokoškolské studium technických a přírodních věd ukazuje, že to jde dohromady úplně skvěle. V ČR unikátní program spočívá v osobním vedení jedné či více středoškolaček jednou vysokoškolačkou, díky které získávají přehled o škále a náplni studijních oborů a možnostech budoucího uplatnění, které skýtají. Výstava seznámí blíže s programem a hlavně s účastnicemi jeho prvního a druhého ročníku – středoškolačkami a jejich mentorkami.

 

Kde? Národní technická knihovna v Praze

 

3. Přednášky a semináře na míru nejen pro střední školy - 7. - 15. 11. 2012

DISKUZE

Věda, nebo rodičovství?

STŘEDA 7. 11. od 17:00

AKADEMIE VĚD ČR, Národní 3, Praha 1 - Velký sál

Moderuje Mgr. Marcela Linková, Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Často slýcháme, že když chce někdo dělat pořádnou vědu, musí si vybrat, jestli rodinu, nebo vědu. Zdá se ale, že se to týká pouze žen, protože většina mužů ve vědě děti má a vybírat si nemusí. Vede rodičovství opravdu k tomu, že člověk už není tak dobrý vědec? A proč je rodičovství stále nepřekonatelný problém pro český systém grantové podpory výzkumu? V rámci panelové diskuse s vědkyněmi a odbornicemi a odborníky budeme diskutovat, proč jsou tyto stereotypy pořád tak silné a co by české výzkumné a vysokoškolské instituce měly dělat pro zlepšení situace rodičů.

 

SEMINÁŘE

Témata seminářů v Sociologickém ústavu

Semináře se budou konat v budově Sociologického ústavu AV ČR, Jilská 1. Níže jsou uvedena témata seminářů a přednášející. Budou se konat pouze ty semináře, na kterých si školy domluví účast. Termín semináře po dohodě s vyučujícími.

 

Postoje české veřejnosti k EU - dlouhodobé trendy

Přednášející:  Ing. Jan Červenka, oddělení Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM

 

Sociologický výzkum a dotazníky: Jak přesné jsou naše výsledky?

Přednášející:  Mgr. Johana Chylíková, oddělení  Český sociálně vědní datový archiv ČSDA

 

Lidé, kteří sledují zprávy nebo čtou noviny, jistě slyšeli o statistické chybě, na kterou je třeba myslet při interpretaci výsledků ze sociologických dotazníkových výzkumů. Cílem této přednášky je upozornit na to, že statistická chyba není jediným zkreslením reality, a že na výsledky kvantitativních šetření je potřeba nahlížet s vědomím toho, že v sociologických výzkumech vznikají i další chyby. Předmětem výkladu budou typy chyb a jejich zdroje a malý úvod do měření v sociálních vědách.

 

Vzestupy a pády české sociologie

Přednášející:  doc. PhDr. Zdenek R. Nešpor, PhD., oddělení Ekonomická sociologie

 

Přednáška bude sledovat dějiny české sociologie, která byla v určitých obdobích neobyčejně významným a politicky závažným oborem (sociology byli mimo jiné T. G. Masaryk a E. Beneš), v jiných pak byla mocensky likvidována (např. v padesátých letech). Stručný nástin turbulentních dějin české sociologie bude doplněn řadou příkladů konkrétní akademické práce.

 

Genderová studia a mezioborový časopis Gender, rovné příležitosti, výzkum

Přednášející: Mgr. Zuzana Uhde, PhD., oddělení Gender a sociologie

 

Přednáška představí hlavní koncepty a východiska genderových studií, která jsou u nás rozvíjena od 90. let. Genderová studia se zabývají jak analýzou struktur a procesů, jež se podílejí na sociálním uspořádání vztahů mezi ženami a muži, tak analýzou reprodukce femininit(y) a maskulinit(y) na individuální úrovni. Přednáška bude doplněna představením českého odborného časopisu genderových studií Gender, rovné příležitosti, výzkum a příklady jednotlivých výzkumných témat.

 

Kultura a volný čas

Přednášející: PhDr. Jiří Šafr, PhD., oddělení Lokální a regionální studia

 

Příspěvek se zaměří na představení forem trávení volného času v současné české společnosti, přičemž zvláštní pozornost bude věnována aktivitám z oblasti kultury.

 

Proměny trhu s bydlením v českém i evropském kontextu

Přednášející:  Tomáš Dvořák, oddělení Socioekonomie bydlení

 

Přednáška představí dva projekty, na kterých aktuálně pracují členové oddělení socioekonomie bydlení. První se zaměřuje na příčiny a důsledky hypoteční bubliny, která před několika lety stála u počátku finanční a hospodářské krize. Tématem druhého projektu je problematika bydlení seniorů, které v kontextu demografického stárnutí nabývá stále většího významu.

 

Film vs. sociálna a geografická realita: poznávanie vzdialených kultúr a krajín prostredníctvom kinematografickej tvorby

Přednášející:  Mgr. Richard Nikischer, oddělení Hodnotové orientace ve společnosti

 

Filmová tvorba zasahuje od 20. storočia do našich životov výrazným spôsobom a okrem aspektu zábavy v sebe zahŕňa aj funkciu poučnú a informatívnu. Vo filmoch sa často stretávame so zobrazením vzdialených kultúr a krajín, s ktorými sme nikdy nenadobudli osobný kontakt. Preto je film významným zdrojom geografických a sociologických znalostí a informácií. Zobrazenie ďalekých svetov vo filme sa nemusí vždy zhodovať s realitou, preto aj naša geografická znalosť nadobudnutá prostredníctvom filmovej tvorby môže byť skreslená a vplývať na utváranie nesprávnej mienky a vzdialených kultúrach. V prednáške budeme prezentovať, ako film prispieva k tvorbe našich geografických a sociologických znalostí.

 

Proč revoltují? Politický protest, sociální hnutí a demokracie

Přednášející: doc. PhDr. Ing Ondřej Císař, PhD., oddělení Sociologie politiky

 

Přednáška představí současné přístupy ke studiu politického protestu a sociálních hnutí v demokratických zemích. Co vede lidi k tomu, že protestují? Protestují vyloučené skupiny? Jak vypadají sociální hnutí a politický protest v České republice po roce 1989? Je protest ohrožením demokracie nebo její součástí? Vedle odpovědí na tyto otázky poskytne přednáška vhled do současného výzkumu protestu a sociálních hnutí v ČR.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Johana Chylíková

tel.: 210 310 231

e-mail: johana.chylikova@soc.cas.cz

 

Připojené odkazy